news

0NOTICE

ഈ വര്‍ഷത്തെ ജവഹര്‍ നവോദയ പരീക്ഷ ഏപ്രില്‍ 21 ന് വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ നടക്കുന്നതാണ്.


.

പ്രധാനധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധക്ക്
14-02-2018-ലെ  സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിശീ ലനത്തിന്റെ  വിശദാംശങ്ങള്‍